Gestió
d’Espais
Escènics

Som una productora i distribuïdora d’arts escèniques.

Ens especialitzem en escenes híbrides, arts de carrer i arts per la primera infància.

NO VOLS PERDRE’T RES?