Gestió
d’Espais
Escènics

Som una productora i distribuïdora d’arts escèniques.

Ens especialitzem en escenes híbrides, arts de carrer i arts per la primera infància.

Estrena
absoluta

Del dj. 15 oct.
al dg. 18 oct.

NO VOLS PERDRE’T RES?